Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Parlamentarisme

Parlamentarisme


I oktober 2003 valgte fylkestinget i Nord-Trøndelag å gå over til parlamentarisme.

Modellen bygger på det parlamentariske system vi kjenner fra forholdet mellom Storting og regjering, med noen tilpasninger.

Fylkesrådet kan betegnes som en fylkesregjering utgått av et flertall i fylkestinget, og med et konstitusjonelt ansvar for administrasjonens saker overfor fylkestinget.

Fylkesrådet kan kastes av et flertall i fylkestinget eller selv velge å gå på et kabinettspørsmål.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no