Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Kontrollutvalget

Kontrollutvalget


Arbeidsområder

 
På vegne av fylkestinget fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Utvalget avgir innstilling til fylkestinget om fylkeskommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.


 
 
  Arbeiderpartiet   
   

Ida Bruheim Derås
Leder

Stein Arve
Torgnesøy

Nestleder 
Anne Berit Skjerve Sæther Torbjørn Andre Moe

Steinar aspli

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no