Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Jostein Trøite

Jostein Trøite


Sosialistisk Venstreparti

 
Jostein Trøyte

Adresse: 7620 Skogn

Mobil: 97126324

E-post: jtroite@online.no

Nedlastbart bilde

Medlem av:
 • Fylkestinget 2011-2015 - gruppeleder 
 • Komitè for plan og økonomi
 • Fylkesvalgstyre
 • Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag - varamedlem
 • Fylkesmøtet - KS
 • Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - varamedlem
 • Regionalt forbrukerpolitisk utvalg - varamedlem
 • Representantskapet for KomRev - vararepresentant
 • Representantskapet for KomSek - vararepresentant
 • Samarbeidende kraftfylke - årsmøte 
 • Samarbeidsforum Midt-Norge
 • SpareBank 1 SMN - representantskapet - varamedlem
 • Trøndelagsrådet - varamedlem
 • Yrkesopplæringsnemnda - varamedlem

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no