Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Interpellasjoner

Interpellasjoner


Hva er en interpellasjon?

 
En interpellasjon er et slags grunngitt spørsmål. Gjennom interpellasjoner kan representantene i fylkestinget ta opp saker og forhold som ikke står på den ordinære sakslista. Interpellasjonene besvares vanligvis av en fylkesråd.

Interpellasjoner skal være levert fylkesordførerens kontor senest 8 dager før fylkestinget åpnes.

Taletiden ved behandling av interpellasjoner er begrenset.  Den som setter fram interpellasjonen har fire minutter til rådighet. Den som svarer har fem minutter til rådighet. Deretter tre minutter pr. innlegg.

Interpellanten har mulighet til å foreslå at interpellasjonen oversendes fylkesrådet for videre utredning.
 
----------------------------------------------------

Du finner alle interpellasjoner ved å gå til møteplanen. Videre til protokoll som ligger øverst i saklista for hvert enkelt fylkesting.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no