Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkestinget > Erik Fløan

Erik Fløan


Høyre

 
Erik Fløan 

Adresse: Kongensgt. 32, 7012 Trondheim

Mobil: 92495330

E-post: erik.floean@gmail.com

Nedlastbart bilde

Medlem av:
  • Fylkestinget 2011-2015
  • Komitè for utdanning, kultur og helse
  • Valnemnda
  • Fylkesvalgstyre
  • NTE-Bedriftsforsamling
  • Representantskapet for KomRev - vararepresentant
  • Trafikksikkerhetsutvalget i NT
  • Ungdomskonferansen - vararepresentant
  • Rådet for Sund Folkehøgskole - vararepresentant

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no