Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Trude Holm 28.01.2011

Trude Holm 28.01.2011


Festivalstøtte

Fylkeskommunen deler hvert år ut store summer i festivalstøtte. Vi har sett i flere oppslag i media at det er noe misnøye rundt dette. Noen føler seg urettferdig behandlet og er usikker på om de kriterier som ligger der, er de rette.  Så lenge potten som skal deles ut ikke holder til alle, må det nødvendigvis skje en prioritering. Kriteriene som legges må være gjennomdiskuterte, også politisk etter min mening. Dette er viktig kulturpolitisk sak som gir klare signal om hva vi vil med kulturen i fylket.
Jeg har forståelse for at silingen av hvem som skal få støtte, og hvem som får avslag, ikke alltid er enkel. Det ville være riktig og kanskje også forenkle prosessen for fylkesrådet, hvis kriteriene ble framlagt for fylkestinget til diskusjon og vurdering.

1) Vil fylkesråden for kultur gi fylkestinget mulighet for å diskutere de kriterier som legges til grunn for fordelingen av festivalstøtten i Nord-Trøndelag ?

Svar fra fylkesråd Annikken Kjær Haraldsen  
 
Spørsmålet fra fylkestingsrepresentant Holm gjelder kriteriene for festivaler og friluftsspel og mulighet for behandling av disse kriteriene for fordeling av tilskudd i fylkestinget.
 
De gjeldende retningslinjene for festivaler og friluftsspel i Nord-Trøndelag ble revidert og vedtatt i fylkesrådet 9.februar 2009. Fylkesrådets hensikt med revideringen var å være tydeligere på formålet med tilskudd til festivaler og friluftsspel, samtidig som vi ønsket å få fram skillet mellom regionale utviklingsmidler og denne tilskuddspotten. Søknadsfristen er også flyttet slik at søkerne får svar tidligere på året.
 
Tilskuddsposten til festivaler og friluftsspel er en del av kulturbudsjettet. Fylkestinget vedtar budsjettet på sektornivå og fylkesrådet iverksetter fylkestingets politikk innenfor fullmakten, blant annet gjennom tildeling av tilskudd. Derfor vil jeg som ansvarlig fylkesråd ikke ta initiativ til å legge fram retningslinjene til behandling i fylkestinget.

Til orientering er dette de gjeldende retningslinjene for tilskuddsordningen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no