Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Trude Holm 24.06.2011

Trude Holm 24.06.2011


Redusert rutetilbud på Ytterøyferga

I prøveperioden mars 2010 - januar 2011, ble rutetilbudet på  Ytterøyferga forbedret slik at ferga gikk tidligere  til Levanger om morgenen, og senere til Ytterøy om kvelden.

Dette gjorde det mulig for pendlere å bo på øya, de kunne nyttegjøre seg tog både til Trondheim og Steinkjer, det gjorde det mulig for skiftarbeidere å komme tidsnok på jobb og ha sjanse til å komme seg heim om kvelden. Likeledes var det mulig for skoleelevene å komme tidsnok til skolen om morgenen. Ordningen innebar en fergeavgang kl 2310, noe som ga ytterøyningene muligheter for å delta på møter, trening og kulturtilbud på fastlandet. Senavgangen hadde også stor betydning for Ytterøykylling ifbm innhenting av
kylling på natt for slakting. De har nå fått en merkostnad på inntransport i og med lengre arbeidstid på sjåfører og fangere.

Før prøveperioden startet i mars 2010, gikk ferga 1 time senere hver onsdag. Dette var en liten, men ukentlig mulighet ytterøyningene hadde for senere kommunikasjon på kveldstid.
Nå når prøveperioden er avsluttet, og man har gått tilbake til den opprinnelige rutetabellen, er også onsdagsavgangen kl 23 borte.
 
1) Hvorfor har ytterøyningene nå fått et dårligere tilbud på onsdagskveldene enn de opprinnelig hadde før prøveperioden?

2) Vil fylkesråden snarlig rette opp denne urimeligheten?


Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen

Svar på skriftlig spørsmål angående redusert rutetilbud Ytterøyferga

Jeg viser til brev av 24. juni 2011 med spørsmål angående redusert rutetilbud på Ytterøyferga.

Dagens ruteplan på sambandet Levanger – Hokstad har like mange avganger pr. uke som ruteplan før 01.03.10.

I ny ruteplan er morgenavgangene fra Levanger kl. 06:30 og fra Hokstad 07:05 på lørdag og søndag omgjort til bestillingsturer. Det samme gjelder tilbudet om natt-avgang en gang pr. måned. Bakgrunnen er at en del av disse turene har vært kjørt uten passasjerer. Tilbudet opprettholdes, men må bestilles på forhånd og vil kun bli kjørt ved behov.

Når det gjelder ferjeavgang fra Hokstad kl. 07:20, er denne tilpasset elevtransport til Levanger vg. skole. Det er gjort avtale med ferjemannskapet om at de bestiller drosje for transport av elevene dersom ferja er forsinket inn til Levanger. Dette tiltaket vil ivareta skoleelevenes skyssbehov fullt ut.

Dagens ruteplan ivartar Ytterøyutvalget sitt ønske om like kveldsavganger kl 22.00 hele uka, men dette har gått på bekostning av sene onsdagsavganger kl 23.00.

Fylkesrådet ønsker dialog med Ytterøyutvalget for å få avklart hvilket av disse to tilbudene de ønsker å prioritere. Jeg har allerede tatt initiativ til et møte i august 2011. Tidspunktet for møtet er ikke fastsatt.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no