Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Terje Sørvik

Terje Sørvik


Fylkesråd for regional utvikling, nestleder

 
Han har det politiske ansvaret for regional utvikling, næring, samiske spørsmål og kulturminner. Terje er nestleder i fylkesrådet.

Terje Sørvik er valgt inn for Arbeiderpartiet.

Mobil: 90832687

E-post: terje.sorvik@ntfk.no

Nedlastbare bilder

Medlem av:
 • Fylkesrådet
 • Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget (vara)
 • Fylkesmøtet KS
 • Landstinget KS (vara)
 • Regionalt styre Innovasjon Norge
 • Regionalt forskningsfond Midt-Norge
 • Petroleumsutvalg Trøndelag
 • Styringskomite Interreg Norge-Sverige, NGB
 • Samarbeidsforum Midt-Norge (vara)
 • Naboer AB (representant til selskapets eiermøte)
 • Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge (NTP 2010-2019, vara)
 • Fagskolestyret
 • Jernbaneforum Midt-Norge (vara)
 • Luftfartsforum for Trondheim lufthavn (vara)
 • Børgefjell nasjonalparkstyre 
 • Skarvan-Roltdal og Sylan nasjonalparkstyre  
 • Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret
 • Vannregionutvalget
 • Samarbeidsforum for kulturmiljø Sør-Gjæslingan
 • Stiftelsen Energiutvikling i Indre Namdal
 • Styret for svømme- og idrettshallen i Vikna
 • Norsk Gassforum (vara)
 • Styringsgruppe Marin strategiplan
 • Norskehavsrådet

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no