Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål 2012

Spørsmål 2012


Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) om Tippemidler/ tilskudd til kulturbygg.
Dato 19.12.2012
Besvart 7.1.2013

Spørsmål og svar

-----------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) om hvordan anbudsprosessene gjennomføres av statens vegvesen.
Dato 11.12.2012/ oppfølgingsspørsmål 17.12.2012
Besvart 14.12.2012/ oppfølgingsspørsmål besvart 21.12.2012

Spørsmål og svar, oppfølgingsspørsmål og svar

-----------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) angående budsjett og økonomiplanarbeid.
Dato 16.11.2012
Besvart 21.11.2012

Spørsmål og svar

-----------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) om kravet til bruk av ungdomsretten i løpet av fem år.
Dato 08.11.2012
Besvart 15.11.2012

Spørsmål og svar

-----------------------------

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V), om hvilken økonomisk støtte fylkesrådet vil gi til det planlagte kulturhuset i Stjørdal.
Dato: 15.10.2012
Besvart: 18.10.2012

Spørsmål og svar

-----------------------------

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V), angående Det planlagte retardasjonsfeltet på Gråmyra er et viktig tiltak for å utvikle næringslivet og å øke trafikksikkerheten i området.
Dato: 24.09.2012
Besvart: 27.09.2012

Spørsmål og svar

---------------------------

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V), angående vedlikehold på fylkesveg 192 - Mosvik.
Dato: 21.08.2012
Besvart: 26.08.2012

Spørsmål og svar

----------------------------

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V), angående drosjenæringens andel i pasienttransporten.
Dato: 08.08.2012
Besvart: 13.08.2012

Spørsmål og svar

-------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem, SP,
angående skoleskyss i Flatanger kommune
Dato: 15.03.2012
Besvart: 19.03.2012

Spørsmål og svar
Oppfølging av svar på spørsmål 22.03.2012
Svar på oppfølgingsspørsmål 26.03.2012

-----------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem, SP,
angående Transportplan Midt-Norge: Fergestrategi
Dato: 26.01.2012
Besvart: 31.01.2012

Spørsmål og svar
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no