Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Andre Skjelstad 24. september 2012

Spørsmål fra Andre Skjelstad 24. september 2012


SPØRSMÅL TIL FYLKESRÅD FOR SAMFERDSEL TOR ERIK JENSEN
RETARDASJONSFELT PÅ GRÅMYRA

I henhold til vedtatte reguleringsplan skal det bygges retardasjonsfelt, det vil si ekstra kjørefelt for trafikken inn mot avkjørselen, for trafikk som kjører i sørgående retning.

Gråmyra er et viktig næringsområde i Levanger, og flere av bedriftene som holder til på området har en betydelig omsetningsnedgang som følge av den nye omleggingen av E6. Venstre vil at fylkeskommunen skal drive en vekstorientert næringspolitikk som blant annet legger forholdene til rette for å utvikle eksisterende bedrifter.

Det innregulerte retardasjonsfeltet vil kunne imøtekomme mye av næringslivets behov og samtidig være et viktig bidrag til bedre trafikksikkerhet, spesielt i dette tilfellet da sikten inn mot virksomhetene på Gråmyra er begrenset før man kommer til innkjøringen.

Spørsmål til fylkesråden:
Det planlagte retardasjonsfeltet på Gråmyra er et viktig tiltak for å utvikle næringslivet og å øke trafikksikkerheten i området. Når kommer dette på plass?


Svar fra fylkesråd Tor Erik Jensen:

Jeg viser til brev vedrørende retardasjonsfelt på Gråmyra.

E6-utbyggingen på Gråmyra er utbygd med statlige midler og er et statlig ansvar som fylkesråden i liten grad har styring over.

Det er laget en reguleringsplan for området som i utgangspunktet var mer omfattende enn tilgjengelige midler skulle tilsi. Statens vegvesen utarbeider ofte reguleringsplaner som er mer omfattende enn det som er tenkt bygd på kort sikt da dette gir signal om ønsket utvikling.

I følge Statens vegvesen er det ikke midler til bygging av retardasjonsfeltet. Men en videre utbygging her vil bli sett i sammenheng med utbygging av E6 videre nordover fra Gråmyra til Branes. Det er ikke mulig å si noe om når en slik utbygging kan skje.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no