Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål 2013

Spørsmål 2013


Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (SP) om offentlig finansierte privatskoler.

Dato: 8.10.2013
Besvart: 16.10.2013

Spørsmål og svar.

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V) om lærlinger.

Dato: 1.9 2013

Spørsmål og svar.

Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)
om investering i gang/sykkelveger.

Dato: 15.8.2013
Besvart: 20.8.2013

Spørsmål og svar

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V) om Statpeds fremtid i Nord-Trøndelag.

Dato: 6.8.2013, oppf.spørsmål 1 9.8.2013, oppf.spørsmål 2 26.8.2013

Besvart: 8.8.2013, oppf.spørsmål 1 besvart 20.8.2013, oppf.spørsmål 2 besvart 28.8.2013

Spørsmål og svar, oppfølgingsspørsmål og svar

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V) om fylkesrådets forberedende møter.

Dato: 8.7.2013
Besvart: 9.7.2013

Spørsmål og svar

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (Frp) om etablering av sertifisert maskinistutdanning
Dato: 18.6.2013
Besvart: 3.7.2013

Spørsmål og svar

---------------------------

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V) om status i forhold til oppnådde resultater for videreføringen av oppvekstkommisjonen gjennom oppvekstprogrammet?
Dato 23.4.2013
Besvart 23.4.2013

Spørsmål og svar

---------------------------

Spørsmål fra Siv Sætran (SP) om førerkortopplæring.
Dato 22.3.2013
Besvart 2.4.2013

Spørsmå og svar

---------------------------

Spørsmål fra Andre N. Skjelstad (V) om felles arrangement i regi av Nord-Trøndelag Arbeiderparti og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Dato 9.1.2013
Besvart 15.1.2013

Spørsmål og svar

---------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (SP),Andre N. Skjelstad (V), Jostein Trøite (Sv) og Ståle Busch (Frp) om hvordan samarbeid mellom politiske parti og fylkeskommunen foregår.
Dato 9.1.2013
Besvart 15.1.2013

Spørsmål og svar

---------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (SP) om hurtibåt tankanlegg og terminal.
Dato 7.1.2013
Besvart 14.1.2013

Spørsmål og svar

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no