Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål/skriftlig svar

Spørsmål/skriftlig svar


Spørsmål fra tidligere år

En fylkestingsrepresentant kan stille spørsmål til et medlem av fylkesrådet og be om skriftlig svar. Spørsmålet skal være kort, men kan i tillegg utdypes på inntil en A4-side. Vedkommende fylkesråd må svare innen seks hverdager etter at spørsmålet ble oversendt fra representanten. Eventuelt må det gis melding om hvorfor spørsmålet ikke er besvart innen fristen og om når det vil bli besvart eller om at det ikke vil bli besvart. Svaret bør ikke være lengre enn to A4-sider.

I løpet av en kalenderuke kan en representant stille sammenlagt inntil to spørsmål til skriftlig besvarelse. Spørsmålene registreres ved innlevering og legges ut på våre internettsider. Når det skriftlige svaret fra fylkesråden foreligger legges også dette ut på nettsidene.

Spørsmål 2017
Spørsmål fra Egil Haugbjørg (V) vedrørende overtakelse av Sportstunet i Meråker.

Dato: 20.08.2017
Besvart: 29.08.2017
 
 
Spørsmål fra Hans Martin Storø (V) vedrørende fergetilbudet til Ytterøya.

Dato: 15.08.2017
Besvart: 22.08.2017
 
Oppfølgingsspørsmål: 26.08.2017
Besvart: 20.08.2017
 
Spørsmål fra Egil Haugbjørg (V) vedrørende beslutning om tomtevalg og bygging av ny videregående skole for Leksvik og Rissa.
 
Dato: 21.02.2017
Besvart: 01.03.2017
 
 
Spørsmål fra Egil Haugbjørg (V) om lokalisering av den nye administrasjonen for Trøndelag Fylkeskommune i Steinkjer.
 
Dato: 17.02.2017
Besvart: 21.02.2017
 
Spørsmål og svar


Spørsmål 2016

Spørsmål fra Tore Kristiansen (Frp) om tiltak for å redusere bompengesatsene på Fv 17/720.
 
Dato: 03.11.2016
Besvart: 11.11.2016
 
Spørsmål og svar

Spørsmål fra Egil Haugbjørg (V) om det parlamentariske grunnlaget.
 
Dato: 07.09.2016
Besvart: 12.09.2016
 
Spørsmål og svar
 
Spørsmål fra Egil Haugbjørg (V) om om reduksjon av gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum.
 
Dato: 30.07.2016
Besvart: 16.08.2016
 
 

Spørsmål fra Stein Arve Torgnesøy (FrP) om Fv.17 og kvalitetssikring av prosjektet.

Dato: 10.05.2016
Besvart: 20.05.2016

Spørsmål og svar

Spørsmål 2015

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) om trafikksikkerhet langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord

Dato: 17.11.15
Besvart:26.11.15

Spørsmål og svar

 

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) om trafikktryggleiken langs fylkesveg 72 i Verdal kommune.
Dato: 26.10.2015
Besvart: 
 
Spørsmål og svar

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) om nasjonal dugnad for flyktninger.
Dato: 26.10.2015
Besvart: 29.10.2015
 
Spørsmål og svar

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) om fylkesveg 160 i Verdal kommune.
Dato: 13.04.2015
Besvart: 15.04.2015
 
 
Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) om videreføring av utvidet
tt-ordning for grupper.
Dato: 11.03.2015
Besvart: 12.03.2015

Spørsmål og svar
 
Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) om mulig forsøk med alternativer for saltbruk på veg
 
Dato: 28.01.2015
Besvart: 04.02.2015
 
Spørsmål og svar

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) angående butikk på Bangsund
 
Dato: 11.01.2015
Besvart: 16.01.2015
 
Spørsmål og svar

 

 
 
​​​
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no