Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål Tomas Iver Hallem 20.november

Spørsmål Tomas Iver Hallem 20.november


Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (gruppeleder, Sp) til Fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol:

I forbindelse med budsjett og økonomiplan ble det fra Dem lagt frem en økonomiplan som foreslår å innføre en handlingsregel for investeringer fra 2016.

Vi stille spørsmål om hva dette vil medføre av økonomisk virkninger ved innføring av denne handlingsregelen fra 2014. Videre ønsker vi oss svar på om dette kan gjennomføres fra 2014?

Til slutt ønsker vi å få svar på hva modellen vil gi av investeringsnivå for resten av perioden ved innføring fra 2014, og hva dette vil bety for forskyvning av investeringene i tid?

Senterpartiet tar opp dette fordi vi er bekymret for gjeldsutviklingen og at det i sin tur kan få dramatiske følger for driften av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Svar fra fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

Med utgangspunkt i spørsmålene i brevet, er det laget slik grafisk framstilling av en mulig handlingsregel der lånegjelden fryses ved utgangen av 2013:I grafen vist med grønn linje, er lånegjelden frosset på 2,1 mrd. kroner ved utgangen av 2013.
 
I 2013 skal vi betale 94 mill. kroner i avdrag. Nye låneopptak i påfølgende år er da lagt på dette nivået. Renteutgifter i 2013 er på 69,8 mill. kroner, og vil med handlingsregel fra 2014 bli på 76 mill. kroner i 2016. 

Det går fram at salderingsutfordringen blir 6 mill. kroner mindre i 2014, 21 mill. kroner mindre i 2015 og 30 – 31 mill. kroner mindre pr. år fra 2016.

Med årlig låneopptak på 94 mill. kroner, samt overføringer fra driften, refusjoner mv., vil årlige investeringer fra og med 2014 kunne ligge på om lag 247 mill. kroner. For årene 2014-16 vil dette dekke et samlet investeringsvolum på 740 mill. kroner. I fylkesrådets forslag er det samlede volumet i samme periode på 1.106 mill. kroner, dvs. en forskjell på 366 mill. kroner. Hvilke investeringer som i tilfelle skal utsettes, vil være avhengig av politiske prioriteringer.

For bygge- og anleggsprosjekter på utdanningssektoren, er det pr. dato ikke inngått kontrakter som er til hinder for at en handlingsregel kan innføres fra 2014, men det er planlagt inngått slike kontrakter i løpet av 2013. Det gjelder prosjekter for 2014 på til sammen 45,9 mill. kroner (til Inderøy oppvekst- og kultursenter, kantinekjøkken ved Verdal vgs og innredning av storhall Ole Vig vgs).

For veginvesteringer har vi bindinger framover på Fosenvegene; disse er ikke tallfestet. I tillegg ligger det framtidige utfordringer i fylkesveg 17-prosjektet, og disse begynner å nærme seg forpliktelser som blir bindende for fylkeskommunen i flere år framover.  
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no