Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) 13. april 2015

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (Sp) 13. april 2015


Spørsmål til Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen om fylkesveg 160 i Verdal kommune.
 
Jeg ble i dag kontaktet av Arve Haldorsen som bor og virker i fjellbygda Vera i Verdal kommune. Han kunne fortelle meg at fylkesveg 160 for tiden er svært dårlig, og at personbiler har kjørt seg fast i gjørma der den siste måneden. Ut fra denne henvendelsen vil jeg spørre fylkesråden om hvilken standard det skal være for denne vegen og hvilke ressurser som skal brukes på vegen i år. Til slutt vil jeg spørre fylkesråden om når det er planlagt fastdekke på fylkesveg 160?
 
Svar fra fylkesråd for samferdsel og miljø Tor Erik Jensen.
 
Jeg takker for din henvendelse og vil gi følgende svar på dine spørsmål angående fylkesveg 160 i Verdal kommune:
 
I fylkesvegplanen for 2014 – 2017 er det avsatt 4 mill. kroner til punktvis forsterkning av fylkesveg 160 fra Skjækerfossen til
Sør-Vera. Arbeidet ble igangsatt i 2014 og skal fullføres i år. Strekningen er 28 km, og det sier seg selv at det ikke blir noen fullgod løsning på hele strekningen.
 
Før påske var det en del teleløsningsproblemer på deler av denne vegen. Det var også en del klager på vegen i denne perioden. Det ble derfor gjort noe utbedring av disse problempunktene til påsketrafikken satt inn. Dette er arbeider som inngår i driftskontrakten.
 
Det gjenstår nå forsterkningsarbeider for 2,8 mill. kroner som skal utføres i år. Planlegging av dette arbeidet er i gang ved at tilstanden på vegen i teleløsningsperioden kartlegges. På grunnlag av denne kartleggingen blir det satt opp et forsterkningsprogram. Etter at denne forstrekningen er gjennomført håper vi at situasjonen blir bedre neste teleløsningsperiode.
 
Fv. 160 er ikke med på programmet for forsterkning til 10 tonn aksellast med asfaltdekke i planperioden 2013-2017.
Tidspunkt for fastdekke vil derfor avhenge av prioritering i neste planperiode. Arbeidet med ny fylkesvegplan vil skje i dialog med alle kommunene i fylket, og er tenkt påstartet i 2016.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no