Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) 26. oktober 2015

Spørsmål fra Marita Ramberg Røthe (V) 26. oktober 2015


Spørsmål til fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik om nasjonal dugnad for flyktninger.

Den ekstraordinært store, og stadig aukande straumen av flyktningar til Europa, berører også Noreg. '

Spørsmål til fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik om nasjonal dugnad for flyktninger.
 
Kvar dag kryssar stadig fleire flyktningar og asylsøkarar grensa til Noreg. For norske myndigheiter er situasjonen svært krevande. Rikspolitikarane våre oppfordrar til ein nasjonal dugnad der alle samfunnsaktørar, private som offentlege, må delta og bidra til å finne løysingar i ein akutt situasjon.
Nord-Trøndelag fylke bør sjølvsagt også delta i denne dugnaden.
 
Kva slags konkrete tiltak kan fylkeskommunen bidra med?

Svar fra fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik
 
Jeg viser til skriftlig spørsmål hvor det etterspørres hvilke konkrete tiltak fylkeskommunen kan bidra med i den aktuelle situasjonen.
 
Situasjonen er ekstraordinær. Vi opplever den største folkeforflytning i Europa på svært lang tid, og både Norge som nasjon og vi på regionalt og lokalt nivå blir stilt overfor store utfordringer med mottak og senere bosetting og inkludering av de som får oppholdstillatelse. Det er svært mange enslige mindreårige blant flyktningene. Det gjør sitasjonen ekstra krevende.
 
Det er fortsatt uklart hvor mange som kommer til vårt fylke, pr i dag er presset på mottakssiden konsentrert til Østfold, Østlandet og Finnmark/Storskog.
Utlendingsdirektoratet (UDI) kartlegger potensielle mottaksplasser i hele landet, og fra fylkeskommunens side har vi meldt inn tre forskjellige lokaliteter i vår eie som nå vurderes av UDI.
 
Etter hvert vil også vi oppleve økt etterspørsel etter tjenester vi har ansvaret for, i første rekke v.g. opplæring, tannhelse og transportløsninger. Dette er vi forberedt på å håndtere.
 
Fylkeskommunen deltar i fylkesberedsskapsrådet og blir gjennom det løpende oppdatert på situasjonen.
 
Like viktig som de konkrete tiltakene vil det være at vi som politiske ledere bidrar til å etablere en aksept for at vi i Norge og Nord-Trøndelag skal ta vår del av ansvaret for å løse denne ekstrodinære utfordringen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no