Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Spørsmål 2014

Spørsmål 2014


Spørsmål 2014
Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) om muligheter for Namdalen og Namsosbanen rundt heving av vern for Raudfjellet

Dato: 9.12.2014
Besvart: 15.12.14
 
 
Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) om mulig fremskynding av trafikksikkerhetstiltak gang- og sykkelveg langs FV705
 
Dato: 26.11.2014
Besvart 03.12.2014

Spørsmål og svar
 
Spørsmål fra Ola Morten Teigen (FrP) om innsyn i regnskapet for AtB's rute 810.
Dato: 19.09.2014
Besvart 24.09.2014
 
Spørsmål fra Mildred Marita Ramberg Røthe (V) om planmessige og økonomiske tiltak vedrørende planfri overgang over jernbanen i Skogn sentrum.
Dato: 21.08.2014
Besvart 03.09.2014
 
Spørsmål fra Fylkestingsgruppen Nord-Trøndelag FrP om kostnader og tilbud vedrørende hurtigbåten Vanvikan-Trondheim.
Dato: 28.05.2014
Besvart 03.06.2014

Spørsmål og svar.
 
Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) om kontrolltiltak ovenfor taxinæringen.
 
Dato: 21.05.2014
Besvart 22.05.2014
 

Spørsmål fra Ola-Morten Teigen (FrP) om utredning av kostnader med gratis tannhelse for minstepensjonister.

Dato: 26.02.2014
Besvart 06.03.2014
Spørsmål og svar.

---------------------------

Spørsmål fra Tomas Iver Hallem (SP) om Norsk Kulturråd sin støtte til MINK m.m.

Dato: 21.02.2014
Besvart 03.03.2014
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no