Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Saker etter fullmakt

Saker etter fullmakt


En del saker har den enkelte fylkesråd fått fullmakt til å behandle på egen hånd. Saken som åpner for dette ble vedtatt i fylkestinget (sak 29/2003) og fylkesrådet (sak 170/2007 og 31/2009).

Vedtak fattet av fylkesrådsleder:
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011
2012 2014


Vedtak fattet av fylkesråden for regional utvikling:
2013 2014 


Vedtak fattet av fylkesråden for samferdsel:
2008  2009  2010 2011
2012

- Tilsagn gitt til bredbåndsutbygging

--------------------------------------------------------------

Vedtak fattet av fylkesråden for regional utvikling:
2008 2009 2010 2011 2012

Vedtak fattet av fylkesråden for kultur:
2009  2010 2011 2012

Vedtak fattet av fylkesråden for økonomi, plan og regional utvikling:
2004  2005  2006  2007

Vedtak fattet av fylkesråden for næring, samferdsel og miljø:
2004  2005  2006  2007

Vedtak fattet av fylkesråden for utdanning, kultur og helse:
2004  2005  2006  2007


Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no