Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Politisk plattform

Politisk plattform


 

Sørsamisk POLITIHKELES VÅAROME

Fylkesrådet har ansvaret for å lede det politiske og administrative arbeidet i Nord-Trøndelag fylkeskommune på vegne av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Det betyr all virksomhet, enten den er administrativ eller politisk.
 
Vi er nå i en situasjon der Nord-Trøndelag går sammen med Sør-Trøndelag til en ny fylkeskommune 1. januar 2018. Det betyr at saker som strekker seg ut over oktober 2017, ikke bør håndteres av fylkesrådet - men av prosjektorganisasjonen for samlingsprosessen og av fellesnemda.
 
Det nyvalgte fylkesrådet har derfor en forholdsvis kort horisont og vil ha som sin hovedoppgave å lose Nord-Trøndelag trygt i havn, administrativt og politisk, på vegne av fylkestinget i Nord-Trøndelag.
 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti som danner det parlamentariske grunnlaget for fylkesrådet, vil gjennom dette dokumentet uttrykke noen politiske ambisjoner, både innenfor de områdene der fylkeskommunen har et tydelig og definert ansvar, men også der fylkeskommunen kan ha en rolle å spille i et større samfunnsperspektiv.
 
Vi presenterer en plattform som er forholdsvis kort og kompakt, men der klima- og miljøperspektivet har et tydelig avtrykk.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no