Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Kalender

Kalender


Anne Marit Mevassvik  fylkesrådsleder            Tid Uke 17
Mandag

 

 

Tirsdag

Hele dagen

Fylkesråd
 
Onsdag
Hele dagen
 
Fylkesting
Torsdag
Hele dagen
 
Fellesnemnda, Trøndelag fylkeskommune 
 
 
Fredag

 

 

Terje Sørvik fylkesråd for miljø, regional utvikling og næring, nestlederTid
Mandag

 

 
 
 
Tirsdag Hele dagen
Fylkesråd
 
Onsdag
Hele dagen
Fylkestinget
 
Torsdag
Hele dagen
Fellesnemnda, Trøndelag fylkeskommune  
 
Fredag
 
 
 
 


May Britt Lagesen fylkesråd for utdanning og kulturTid
Mandag

 

 
 

Tirsdag

Hele dagen

Fylkesråd

Onsdag

Hele dagen

Fylkesting
 
Torsdag

Hele dagen

Fellesnemnda, Trøndelag fylkeskommune 
 
Fredag
1300-1600
 
Møte i KIFF (Kompetansesenter idrett for funksjonshemmede)

Tomas Iver Hallem fylkesråd for samferdsel og miljø


Tid
Mandag

 

 
Tirsdag Hele dagen
Fylkesråd
 
Onsdag
Hele dagen
Fylkesting
 
Torsdag

Hele dagen

Fellesnemnda, Trøndelag fylkeskommune 
Fredag

 

 
 
 
 

Kalendrene kan bli endret i løpet av arbeidsuka. Utenom møter i jobb- og partisammenheng har rådene vanlig kontortid.  
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no