Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Hva er fylkesrådet?

Hva er fylkesrådet?


 
                              
Fylkesrådet er fylkeskommunens viktigste utøvende politiske organ. Fylkesrådet leder det politiske og administrative arbeidet utenfor de formelle vedtaksmøter i fylkestinget. Sammenligner vi fylkestinget med Stortinget er fylkesrådet regjeringen i Nord-Trøndelag fylke (parlamentarisme).

I møtet med andre offentlige instanser og samfunnet ellers er det fylkesrådslederen/fylkesrådet som representerer fylkeskommunens utad – en oppgave som fylkesordføreren tidligere hadde.

Fylkesrådet leder hele administrasjonen, sørger for at de sakene som legges frem for politiske organer (fylkestinget/komiteene og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet og sørger for at politiske vedtak settes i verk.

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no