Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Bredbåndsutbygging

Bredbåndsutbygging


Tilsagn til bredbåndsutbygging

Oversikt over tildelt bredbånd/mobilstøtte i 2013

13/03749 Tilskudd til bredbåndsutbygging i Beitstad Beitstad bygdesentral  2 000 000 kr
12/16130 Søknad om bidrag til Nasjonalt Breibandsråd Sogn og fjordane fylkeskommune 30 000 kr
13/03630 Utbygging bredbåndsnett NGA Skogn Øst Bygdefibergruppa i Skogn øst 2 900 000 kr
13/03701 Bredbåndsutbygging Sandesmyra-Gran i Snåsa Sandesmyra, gran bygdefiberlag 900 000 kr
13/03751 Bygdefiberprosjekt Vassbygda i Stjørdal Vassbygda bygdefiber 200 000 kr
13/03634 Fiber til folket i Heistadgrenda Heistadgrenda bygdefiber 340 000 kr
13/03694 Tilskudd till utbygging av bredbånd Ramfjord bygdelag 700 000 kr
13/03687 Bredbåndsfiber til Follafoss Verran Kommune 2 310 000 kr

Sum 9 380 000 kr

Oversikt over tildelt bredbånd/mobilstøtte i 2012.

 

12/04512 Tilskudd til bredbånd i Sorte Sorte Grendelag 936 867
12/04633 Bredbåndsutbygging på Kjerknesvågen Nordøy Grendelag 1 500 000
12/04278 Fiberbredbånd Okkenhaug skolekrets Sørheim, Olav 1 600 000
12/04516 Bredbånd til Verran Verran kommune 1 100 000
12/04383 Bredbåndsutbygging Risvika Kvithyll, Hans Kåre 59 633
12/04629 Bredbåndsutbygging i Bangdalen Aksjonsgruppa for bygdefiber i Bangdalen 900 000
12/07442 Bredbåndsutbygging Beitstad Beitstad bygdesentral 1 800 000
12/04733 Bredbåndsutbygging Aglen/Finnanger Bygdalaget Aglen Finnanger 647 500
12/03726 Bredbånd til Sørbygda Bygdefibergruppa i Sørbygda 550 000

Total bredbånd/mobilstøtte i 2012:
Bredbåndsstøtte: 9 094 000 kr
Totalt: 9 094 000 kr


Oversikt over tildelt bredbånd/mobilstøtte i 2011.

.

 

Sak 11/00730 Fibergruppa i
Skjelstadmark Ungdomslag
Fiber i Skjelstadmark 1 210 000 kr
Sak 11/00863 Solberget velforening
og Aglo oppvekstsenter
Bygdefiber i
Skatval Nord
400 000 kr
Sak 11/02240 Frosta kommune Fiber til Frosta 3 750 000 kr
Sak 11/02239 Stod bygdefiberlag Fiber i Stod/Sunnan 1 745 000 kr
Sak 11/02108 Øverbygda-Nagelhus
bygdefiberlag
Fiber Nagelhus-
Øverbygda
1 500 000 kr
Sak 11/02126 Gravvik gredelag Bredbånd i Simble/
Valen/Eiternes
210 000 kr
Sak 11/01441 Berger IKT Søknad om støtte til
bredbåndsutbygging
i Trongsundet
50 000 kr
Sak 11/02222 Inderøy kommune Fiber til Mosvik 540 000 kr
Sak 11/02147 Sørbygda bygdefiberlag Fiber til Sørbygda 150 000 kr
Sak 11/02218 Arb gruppa for fiber
i Følling
Gjerstad, Haug og
Guin,
Fiber til Følling
441 000 kr
 

Bredbånd/mobilprosjekter som har fått støtte gjennom kystutviklingsmidlene i 2011

Kyst 11/209 Leka kommune Fiberkabel over Lekafjorden 1 050 000 kr
Kyst 11/209 Nærøy kommune Fiber Rørvik-Kolvereid 2 995 000 kr
Kyst 11/00919 Vikna kommune Mobilutbygging Ytter og mellom Vikna 1 915 000 kr
Kyst 11/216 Vikna kommune Tileggsbevilgning mobilutbygging 115 000 kr

Mobilprosjekt med støtte gjennom Regionalt Utviklingsprogram 2011 

Sak 03/02813 Røyrvik kommune Tileggsbevilgning mobilutbygging Vakkerdal 200 000 kr


Total bredbånd/mobilstøtte i 2011:
 

Bredbåndsstøtte: 9 996 000 kr
Kystutviklingsmidler: 6 075 000 kr
RUP: 200 000 kr
Totalt: 16 271 000 kr


2010

Arkiv nr.  Søker  Prosjekt  Tilsagnsbeløp 
03/02813-169  Leka kommune  Mobilnettet i Gutvik  350 000 
03/02813-180  Steinkjer kommune  Vassverksutbygging i Steinkjer  640 000 
06/00127-21  Inderøy kommune  Mobilnettet  Stokkan, Farbua, Høgåsen, Grønnesby, Hembre  30 000 
03/02813-195  Leksvik kommune  Tømmerdal og Hoven  30 000 
03/02813 Levanger kommune Fiberutbygging Borgsåsen i Levanger 300 000
11/00729-4 Levanger kommune Heir-Munkeby 400 000
Vedtatt i fylkesrådet:
03/02813 Nærøy kommune Bredbåndsutbygging i grender i Nærøy 1 058 000
03/02813 Lierne og Grong kommuner Basestasjoner for mobiltelefon i Sanddøladalen 1 170 000
03/02813 Røyrvik kommune Vakkerdalen - mobil og bredbånd 1 600 000
11/00731-5 Verdal kommune Radiobasert bredbånd på strekningen Helgådalen-Vera-Inndalen og Sul-Sandvika 2 800 000
 

2009

Arkiv nr. Søker Prosjekt Tilsagnsbeløp
03/02813-130 Flatanger kommune Bredbånd Sitter 260 000
03/02813-148 Namsos kommune Bredbåndsutbygging Botnan 680 000
03/2813-147 Meråker kommune Utbygging av bredbånd i
Kopperå
300 000
03/02813-153 Namsos kommune Bredbånd Varpneset 80 000
03/02813-163 Steinkjer kommune Skarpnes-Bjerkem-Strugstad  vannforsyning 251 515
03/02813 Leksvik kommune Restutbygging Leksvik 2 000 000
03/02813 Flatanger kommune Mobilutbygging 1 900 000
FR 09/126 Namdalseid kommune Restutbygging Namdalseid 3 025 000
03/02813 Namsskogan kommune Fiber i Namsskogan 6 500 0002008

Arkivnr. Søker Prosjekt Tilsagnbeløp
03/02813-105 Overhalla
kommune
Restutbygging
Overhalla
452 000
03/02813-107 Berger IKT Ytterøy 135 000
Færbøgda i lag Forraporten fiber 600 000
03/02813-123 Lierne
næringsselskap
Restutbygging
Lierne
600 000
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no