Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Bjørn Arild Gram 10.11.2011

Bjørn Arild Gram 10.11.2011


Angående fast representant og en vararepresentant til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalparkstyre

I brev datert 3. oktober 2011 til blant annet fylkeskommunen ber Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om at fylkestinget foreslå en fast representant og en vararepresentant til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalparkstyre. Dette basert på brev fra Miljøverndepartementet til Fylkesmennene datert 29. september 2011.

I fylkesrådets møte 7. november 2011 ble Tor Erik Jensen foreslått som representant, mens Terje Sørvik ble foreslått som varamedlem.

I brevet fra Fylkesmannen heter det eksplisitt at likestillingsloven skal ligge til grunn, og fylkeskommunen er derfor bedt om at forslaget både skal bestå av en mann og en kvinne.

Fylkesrådet har ved gjentatte anledninger profilert sitt syn om at ulike nemnder, råd og utvalg skal ha kjønnsbalanse. I fora hvor flere parter oppnevner representanter, har fylkesrådet vært en pådriver for at partene må tilpasse seg slik at kjønnskabalen blir balansert. I RUP-programmet for 2011 heter det for eksempel: Kravet om kjønnsbalansert deltakelse i alle prosesser og prosjekter er et viktig redskap for å påvirke dette arbeidet. Fylkesrådet er tydelig på dette kravet, men det er også en sentral føring for andre aktører som disponerer virkemidler gjennom dette programmet.

På denne bakgrunn vil jeg stille følgende spørsmål:

Vil fylkesrådslederen sørge for at fylkesrådets forslag endres, slik at det blir i tråd med bestillingen fra Fylkesmannen, og fylkesrådets uttalte holdning til kjønnsbalanse i ulike fora som er viktig for utviklingen i Nord-Trøndelag?


Svar fra fylkesråd Anne Marit Mevassvik:

Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalparkstyre - fylkeskommunens forslag til kandidater

Jeg viser til brev av 10.11.11 med spørsmål om fylkesrådets forslag til fylkeskommunens representant og vararepresentant i nasjonalparkstyret.

Da saken ble behandlet første gang la fylkesrådet til grunn at den kjønnsmessige balansen ville bli ivaretatt gjennom den endelige oppnevningen. Fylkesrådet nominerte derfor kandidater ut fra en vurdering av relevante ansvarsområder i fylkesrådet.

Som en følge av ditt spørsmål er saken tatt opp på nytt i dagens fylkesrådsmøte. Fylkesrådet er enig i dine anførsler om at fylkeskommunen må være tro mot prinsippet om å foreslå en av hvert kjønn. Våre kandidater er nå derfor Tor Erik Jensen og Anne Marit Mevassvik som henholdvis representant og vararepresentant.

Jeg takker for påminnelsen. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no