Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Bjørn Arild Gram 3.mai 2010

Bjørn Arild Gram 3.mai 2010


Det vises til interpellasjonsdebatten om hurtigbåten på strekningen Leka-Rørvik-Namsos på fylkestinget den 28.april dette år.

Mener fylkesråden at avtalen med FosenNamsos Sjø AS ikke gjør det mulig for Nord-Trøndelag fylkeskommune å ta opp forhandlinger med selskapet om "fredagsfart" (det vil si 30 knop) også på for eksempel onsdager, i de 8 år avtalen er inngått for? 

Svar på skriftlig spørsmål fra fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen angående hurtigbåten

Jeg viser til brev av 3. mai 2010 med spørsmål angående hurtigbåtsaken.

I konkurransegrunnlaget for kjøp av hurtigbåttjenester var det krav om en marsj/servicefart på minimum 25 knop på sambandet Leka – Rørvik – Namsos. Det tilbudet som ihht konkurransegrunnlaget, ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige for oppdragsgiver, inneholdt tilbud om 25 knop i leveransen, men med 30 knop på ruten fredag ettermiddag hele året og på ruten lørdag formiddag i sommersesongen. Tilbudene ble vektet etter følgende fordeling: pris (70%) og miljø (30%). Tilbudene ble evaluert etter denne formelen og leverandør ble valgt. Prosessen og resultatet ble bekjentgjort for de andre deltakerne i konkurransen.

Det er viktig at det ikke gjøres endringer i tjenesteleveransen som kan oppfattes som vesentlige endringer fra utlyst konkurransegrunnlag. Dette kan komme i konflikt med forutberegnelighet og da spesielt med henblikk på om endringer er av en slik karakter at det ville gitt et annet resultat i valg av leverandør.

Fylkeskommunen som oppdragsgiver har tatt forbehold om endring av ruteplanen i avtaleperioden og det kan gi åpning for endret fart på deler av leveransen så fremt dette ikke blir å betrakte som vesentlige endringer.

Det er viktig at fylkeskommunen som oppdragsgiver har en klar formening om hva som er vesenlig / uvesentlig og kan dokumentere sin begrunnelse ved en eventuell situasjon der forklaring kreves. Endres totalbilde etter gjennomført forhandling på en måte som gjør at annen leverandørs tilbud ville vært i vinnerposisjon, vil endringer i leveransen ikke kunne gjennomføres. Dette er det ikke mulig å få svar på før eventuelle reforhandlinger er gjennomført og vi har fått avklart den usikkerhet som er knyttet til den del av totalbilde som pris vektet 70 % representerer. Miljødelen kan muligens kunne beregnes ut fra de opplysninger som er gitt i tilbudet.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no