Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Fylkesrådet > Anne Marit Mevassvik

Anne Marit Mevassvik


Fylkesrådsleder

Fylkesrådslederen er lederen av rådet og fungerer på flere måter som en statsminister gjør i forhold til regjeringen.

Hun har også ledelsesansvar for administrative funksjoner, inkludert økonomi- og personalavdelinger. I tillegg har hun ansvar for overordnet planarbeid, internasjonale spørsmål og forskning.

Anne Marit Mevassvik er valgt inn for Arbeiderpartiet.

Mobil: 97526273

E-post: anne-marit.mevassvik@ntfk.no

Nedlastbare bilder

Medlem av:

 • fylkesrådet
 • arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget i fylkeskommunen (leder)
 • fylkesmøtet - KS (leder)
 • landstinget - KS  
 • Museet Midt IKS
 • Trøndelagsrådet
 • Trøndelags Europakontor - repr. til årsmøtet i foreningen
 • CPMR og Nordsjøkommisjonen - repr. til årlige samlinger/konferanser
 • Norsk gassforum (vara)
 • Fagskolestyret (vara)
 • HUNT rådgivningsgruppe 
 • Stiftelsen Energiutvikling i Indre Namdal 
 • Styringsgruppe internasjonal strategi 
 • Foreningen Elbanen STS - styreleder
 • Børgefjell nasjonalparkstyre (vara)
 • Skarvan-Roltdal og Sylan nasjonalparkstyre (vara)
 • Blåfjella-Skjækerfjella -Lierne nasjonalparkstyre (vara)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no