Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk

Politikk


Viking med skjold 

 

 

 Her alt e mulig - uansett

Nord-Trøndelag fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, som det øverste folkevalgte organ.

Nord-Trøndelag har en parlamentarisk styreform og har et fylkesråd med fire heltidspolitikere. Fylkesrådet har ansvaret for den samlede fylkeskommunale administrasjon.

Fylkestinget har gitt fylkesrådet et stort politisk handlingsrom ved at rådet har fått delegert det meste av oppgaver og ansvar.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no