Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2013

Møteplan 2013


Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting 12-
13
23-
24-
25
11-
12-
13
1-
2
3-
4-
5
Komitemøter 5 16 4 24 26
Kontroll-utvalget 16 12 13 8 og 23 29 11 4 1 6 3
Klagenemnda 10
Yrkesopp-lærings-nemnda 16 20 15 4 6
Eldrerådet 21 18 18 7 18 18 14 27
Rådet for likestilling av funksjons-hemmede 6 20 8 25 20
Innvandrer-rådet 18 22 22 26 24 10 13 18 22 13
Fagskolen i Nord-Trøndelag 12. 21.
Arbeidsmiljø- og admini-strasjons-utvalget 8 22 24 30 28
Fylkesvalgstyret 12 13 17

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no