Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2012

Møteplan 2012


Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting  15, 16   24, 25 12, 13,14      2, 3    4, 5, 6
Komitemøter 7 17 5 25 27
Kontroll-utvalget 25 15 10 og 24 16 12 4-6 2 19 4
Klagenemnda 24
Yrkesopp-lærings-nemnda 17 21 16 5 7
Eldrerådet 17 20 13 22 19 11 22 26
Rådet for likestilling av funksjons-hemmede 8 14 8 26 21
Innvandrer-rådet 23 24 26 30 25 25 3 12 12 10
Fagskolen i Nord-Trøndelag 31 13 15 7
Arbeidsmiljø- og admini-strasjons-utvalget 3 30 25 31 26 14

Planlagte fylkestingssaker

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no