Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Politikk > Møteplan 2009

Møteplan 2009


  Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
Fylkesting    17, 18    28, 29    9, 11      29, 30      1, 3 
Komiteer    10  Åpen høring  21    2      22    24   
Kontroll-utvalget  21  17  830  3, 17, 20, 28  20  9      2, 29    10  1 
Bedrifts-forsam-lingen NTE Holding        28          29       
Yrkesopp-lærings-nemda  20    23    7      28    29     

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no