Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Visjon > Historien om visjonen

Historien om visjonen


Ung kultur i Nord-Trøndelag fikk i oppdrag av fylkestinget å engasjere ungdom til å lage en visjon for fylket. 200 unge nordtrøndere har deltatt i dette arbeidet. Hver enkelt spilte inn egne meninger på ungdomskonferansen i 2004, før de sammen utformet forslaget som fylkestinget vedtok i sitt møte 27.april 2004. Visjonen ligger til grunn for prioriteringer til våre folkevalgte. Like mye som visjonen er rettesnor i praktisk politikk, er den en ledestjerne for de som vil være med på å utvikle Nord-Trøndelag.

Visjonen skal legges til grunn for planarbeid og annet arbeid. For at dette skal lykkes er det viktig at alle spiller på lag. Alle har et ansvar for at visjonen fylles med innhold og mening.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no