Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Presse > Lyngprisen 2007

Lyngprisen 2007


 Señor Lyng-prisen til Christoffer Strøm fra Kolvereid

18 år gamle Christoffer Strøm fra Kolvereid ble årets vinner av Señor Lyng-prisen. Strøm er i ferd med å få et gjennombrudd med en digital treningsdagbok for idrettsutøvere.

- I årets prisvinner ser juryen sporene etter Señor Lyng, heter det i begrunnelsen for prisen. Señor Lyng-prisen ble innstiftet som Nord-Trøndelag sin gave til Bjørn Lyng på hans 80 årsdag i 2005. Prisen skal synliggjøre visjonært engasjement i næringslivet med fylkestingets visjon for Nord-Trøndelag: ”Her alt e mulig – uansett”.  

Prisen ble delt ut på Skaperfestivalen som ble arrangert i Steinkjer tirsdag.  Tre kandidater var nominert. Inger Lise Sæter (29) fra Rørvik, Reza Hezari (44) fra Leksvik og Christoffer Strøm (18) fra Kolvereid.   Prisen består av 50.000 kroner, samt et maleri utført av Bjørn Lyng. Med prisen følger også et tilbud om en ukes opphold på en eller flere av Lyng-familien bedrifter. Videre stiller Trøndelags Europakontor sin kompetanse til disposisjon for prisvinneren.

Det er  også et ønske at vinneren stiller opp på Ung Tiltakslysts årlige entreprenørsamling og at vedkommende gis mulighet til å presentere seg på andre relevante arenaer som arrangørene av prisutdelingen er involvert i.  

JURYENS BEGRUNNELSE  
Dette er juryens begrunnelse for at Señor Lyng-prisen for 2007 ble tildelt Christoffer Strøm:  
”Til tross for sin unge alder har årets prisvinner oppnådd imponerende resultater og vist stort pågangsmot i sitt arbeid med næringsetableringer. 18 år gammel har Christoffer Strøm vist en enestående evne til produktutvikling. Han har bevist at han også er i stand til å markedsføre og selge produktene sine.  Dette kommer klarest til uttrykk gjennom den digitaliserte treningsdagboka for idrettsutøvere som Christoffer Strøm utviklet mens han var elev ved Meråker videregående skole. Etterspørselen etter treningsdagboka er et bevis på at produktet har slått an og at det også har et stort marked foran seg. Måten den unge gründeren har opparbeidet og utviklet et nettverk innenfor toppidretten og idrettens organisasjoner i inn- og utland er forbilledlig, og har vært et vesentlig bidrag i utviklingen av treningsdagboka, og i det etterfølgende salgsarbeidet.

Prisvinneren har gjennom ungdomsårene vist at han har stor arbeidskapasitet, og at han også er opptatt av samfunnsdeltakelse. Han er engasjert i frivillige organisasjoner, han har vært aktiv idrettsutøver og musiker og vært medlem av hovedkomiteen for NM på ski. I tillegg til dette har han gjennom flere år vært en etablerer av elev- og ungdomsbedrifter, tatt næringsoppdrag i egen regi og vært leder i Alumni i Nord-Trøndelag, en organisasjon som tar seg av og gir ungdom som har fullført ungdomsbedrift i skolen videre oppfølging og nettverk.

I statuttene for Señor Lyng-prisen heter det at prisen skal synliggjøre forbindelsen mellom Bjørn Lyngs visjonære næringslivsengasjement og fylkestingets visjon «Her alt e mulig - uansett». Prisen skal derfor deles ut i den ånd som Bjørn Lyng og fylkestingets visjoner samles om.

I årets prisvinner ser juryen sporene etter Señor Lyng. Bjørn Lyng startet i smia som 14-åring og hadde etter kort tid arbeidsfolk på lønningslista. Christoffer Strøm er ikke så langt etter. Går han fram som han skrider er dette en gründer som Nord-Trøndelag vil være stolt av og ha stor glede av i mange, mange år framover.”

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no