Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Presse > Lyngprisen 2005

Lyngprisen 2005


Señor Lyng-prisen til Lorns Mørkved, Høylandet
Prisen er vel fortjent, mente både Bjørn Lyng og Alf Daniel Moen da Lorns Mørkved ble tildelt den første Señor Lyng-prisen.
Foto: Bjørn Tore Ness


Lorns Mørkved fra Høylandet ble den første mottakeren av Señor Lyng-prisen, en pris i Leksvik-gründerens ånd. Prisenutgis i et samarbeid mellom Lyng-familien, Ung Tiltakslyst, Trønder-Avisa i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Her er begrunnelsen for pristildelingen.

Begrunnelse for Señor Lyng-prisen - utdelt i Namsos kulturhus 27. september 2005 av Bjørn Lyng og fylkesrådsleder Alf Daniel Moen.

«Bak denne prisen står Bjørn Lyng, Ung Tiltakslyst, Trønder-Avisa og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

I statuttene for prisen heter det mellom annet at den skal synliggjøre forbindelsen mellom Bjørn Lyngs visjonære næringslivsengasjement og fylkestingets visjon «Her alt e mulig – uansett». Prisen skal derfor deles ut i den ånd som Bjørn Lyng og fylkestingets visjoner samles om.

Prisen har som formål å gi et ekstra skulderklapp til nordtrøndere som har utmerket seg med kreative, dristige og framtidsrettede prosjekter innenfor næringsliv og/eller kultur.

Det har kommet inn mange gode forslag til prisvinnere. Det viser at Nord-Trøndelag har mange som kunne ha fått den første Señor Lyng-prisen. Juryen har plukket ut en kandidat.

Blant annet kan det sies om vedkommende:

Prisvinneren har i en årrekke satt sitt preg på kultur og næringsliv i Nord-Trøndelag med kreativitet, dristighet og framtidsrettede prosjekter.

Prisvinneren var en av idemakerne og har i mer enn to tiår stått fram som pådriver for det som i dag framstår som ett av fylkets største enkeltarrangementer på kulturområdet. Dette er ett arrangement som også gir masse ”spin offs” i form av aktivitet og arbeidsplasser. Ikke minst bidrar det til det en enestående profilering og bidrag til å skape stolthet – ikke bare i hjembygda, men denne aktiviteten setter et positivt stempel på hele fylket.

Prisvinneren har levd opp til ungdommenes og fylkestingets visjon – her alt e mulig – uansett både på kultur – og næringslivsområdet.  Alt i 1985 – fem år etter kringskastingsmonopolets fall og seks år før TV2 startet sine sendinger – ble det etablert en liten mediebedrift i en liten namdalsbygd. Denne har utviklet seg gjennom årene. Den har trosset noen naturlover og klart å finne et godt fotfeste i en bransje som i all sitt vesen er sentraliserende. Når bredbåndene har inntatt distrikts-Norge åpner det nye muligheter – og det er ikke usannsynlig at virksomheten vil bli utvidet.

Prisvinneren har i alle år hatt en høy toilling-faktor på sine mange innfall og initiativ innenfor kultur og næringsliv. Man bak en virkningsfull humor ligger et dypt engasjement. Han hjelper oss til å definere hvem vi er, han oppmuntrer oss til å se mer kritisk og humoristisk på oss selv.

Grunnlaget for all denne kreativiteten ble skapt i en «oppveksti kruttrøyk» – noe prisvinneren har skrevet i bokform.

Det er funnet en første prisvinner som juryen er sikker på setter en verdig standard for prisen og filosofien bak prisen.

Señor Lyng-prisen 2005 går til Lorns Mørkved fra Høylandet. Initiativtaker og pådriver for Norsk Revyfestival og innehaver av Høylandet Film og TV-produksjon.»

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no