Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Kontakt oss > Fakturering

Fakturering


Alle fakturaer sendes til samme adresse, uavhengig av hvilken del av fylkeskommunen som skal betale regningen. Alle fakturaer må merkes.

Fakturaer til Nord-Trøndelag fylkeskommune sendes til følgende adresse:
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Organisasjonsnummer: 938 967 091

Vi trenger god merking
Det er viktig at fakturaene er godt merket. Følgende opplysninger må være med:

  • Navn på bestillende virksomhet (skole, virksomhet, avdeling e.l.)
  • Ressursnummer: Alle bestillinger fra Nord-Trøndelag fylkeskommunes virksomheter skal ha et ressursnummer og navn. Ressursnummeret begynner med 5 og har 5 siffer. Ressursnummeret til fakturamottaker/attestant må være oppgitt før leverandøren effektuerer ordren.
  • Ved byggeprosjekt: Prosjektnummer og prosjektnavn
  • For øvrig forutsettes at man følger standard krav til fakturainformasjon i hht. Bokføringsloven.
  • Fakturaer fra utenlandske leverandører må ha IBAN-konto og BIC/WIFT adresse.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller ovenstående krav vil bli returnert.

Har du spørsmål? Ring 74113600.

Betalingsbetingelser:
Nord-Trøndelag fylkeskommunes generelle betalingsbetingelser er følgende: Betalingsfrist 30 dager - hvis ikke annet er avtalt.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no