Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Budsjett og årsregnskap > Rapport om ressursbruk i skolen

Rapport om ressursbruk i skolen


Rapport fra Senter for økonomisk forskning AS ved NTNU

I budsjett 2010 ser fylkesrådet tegn i tida som kan tyde på en lavere veksttakt og en noe dempet offentlig satsing de nærmeste årene.

- Vi velger å ta inn over oss at dette kan bli en realitet.Derfor vil fylkesrådet ta initiativet til en gjennomgang av ressursbruken på alle områder. Dette har vi allerede startet på innenfor utdanningssektoren. Rapporten fra Senter for økonomisk forskning AS ved NTNU, som er utarbeidet høsten 2009, ligger vedlagt budsjettsaken. Den gir en god oversikt over utviklingen på skoleområdet og et godt grunnlag for å vurdere om vi bruker ressursene på en best mulig måte, heter det i rådets vurdering.

Her er rapporten som Senter for økonomisk forskning AS har utarbeidet for fylkeskommunen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no