Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss

Nord-Trøndelag fylkeskommune


Visjonsbilde

Du skal være med å bestemme

Du skal kunne utvikle dine talenter

Det skal være kort vei fra ide til handling

Sammen skaper vi den beste framtida

Her alt e mulig - uansett !

Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til at Nord-Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting.

Konsernet Nord-Trøndelag fylkeskommune har totalt ca 1700 medarbeidere som har ansvaret for å yte tjenester innenfor områdene videregående utdanning, næringsutvikling, kultur, tannhelse og den samlede regionale utviklingen, herunder miljø- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan levere dem, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene.


Nord-Trøndelag fylkeskommune ble tospråklig fra 1.januar 2008 - sørsamisk språk.


Sentraladministrasjonen er plassert i Steinkjer.

 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no