Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Likestillingspris 2001

Likestillingspris 2001


Fredrikkes hage

 
Fredrikkes hage

Likestillingsprisen for året 2001 ble tildelt Fredrikkes Hage. På bildet flankerer fylkesordfører Merethe Storødegård og fylkesvaraordfører Astri M. Wessel prisvinnerne.  Fra venstre Anne Galand, Karin Hovde og Kristin Landsem.

Fredrikkes Hage på Snåsa får fylkeskommunens likestillingspris for året 2001.

I statuttene for likestillingsprisen heter det at den kan deles ut årlig til personer, virksomheter, kommune eller organisasjoner som har nedlagt et fortjenestefullt arbeid til fremme av likestilling og likeverd mellom kjønnene. Med likestilling menes alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet mellom mann og kvinne.

Fredrikkes Hage får likestillingsprisen for året 2001 med begrunnelse i at de i løpet av kort tid har opparbeidet et godt nettverk i sitt arbeid med likestilling i og utenfor Nord-Trøndelag. De har en faglig tilnærming til likestillingsarbeidet. Det framheves også at Fredrikkes Hage er og blir en viktig aktør framover i næringsliv og samfunnsliv for å fremme kvinner inn i besluttende organer.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no