Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Likestillingspris 1998

Likestillingspris 1998


Aker Verdal

 

Administrasjonen og likestillingsutvalget har vurdert kandidater som kan være aktuelle for å motta likestillingsprisen for 1998. I sin vurdering av og valg av kandidat som innstilles til prisvinner sier likestillingsutvalget:

"Aker Verdal er Nord-Trøndelags største industribedrift, med stor betydning for utviklingen av Nord-Trøndelag og næringslivet i fylket. Aker Verdal er en mannsdominert bedrift med 100 kvinnelige av i alt 1100 ansatte. Kvinnene er i størst grad ansatt som funksjonærer - 28%, bare 3,5 % av operatørene er kvinner.

Likestillingsarbeidet i Aker Verdal er forankret i bedriftens toppledelse og er strukturert og systematisert gjennom bedriftens planarbeid og plandokumenter. Lokal likestillingsavtale ble utarbeidet og vedtatt i 1988. I 1995 ble det nedsatt et nytt likestillingsutvalg og utarbeidet en mål og handlingsplan for likestillingsarbeidet. I januar 1996 ble det etablert en nettverksgruppe for alle kvinnelig ansatte. I Strategisk plan fra 1997 ble det innarbeidet målformuleringer m/handlingsplan for likestillingsarbeidet. Det er innenfor gitte fag og nivå konkret satt mål for kjønnsfordeling, det systematiske arbeidet har gitt gode resultat.

Bedriften har vært aktiv i rekruttering av kvinner til alle fag og nivå. Det er benyttet moderat kjønnskvotering, kompetanse er vurdert utradisjonelt bl.a. ved at sekretærer er rekruttert til hovedledelsen og sist men ikke minst er det arbeidet med holdningene til kvinner i utradisjonelle yrker og på høyere nivå. I rekrutteringsarbeidet har man også arbeidet med utgangspunkt i kvinners egne holdninger til valg av yrke og arbeidsplass.

Aker Verdal har deltatt i NHO`s prosjekt "Kvinner i bedrift" og har her vært en foregangsbedrift. Bedriften er gjennom prosjektet BU2000 (se vedlegg) tilknyttet et forskningsprosjekt som vil kunne gi ny kunnskap om kvinner som ressurs i omstillings- og utviklingsarbeid i næringslivet.

Kunnskaper om og erfaringer fra likestillingsarbeidet ved Aker Verdal A/S vil være et viktig bidrag for utvikling av samfunns- og næringslivet i Nord-Trøndelag."

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no