Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Om oss > Likestillingspris 2002

Likestillingspris 2002


Trønder Avisa

 
Trønder Avisa

Fylkesvaraordfører Astri M.Wessel delte ut likestillingsprisen til Trønder Avisa på fylkestinget fredag 27.juni 2003.

Wessel begrunnet tildelingen av likestillingsprisen til Trønder Avisa med at de har satt likestilling i fokus med henhold til stoffvalg, kildebruk, redaksjonell linje og på lederplass. De har satt fokus på at likestilling og kjønnsperspektiv er viktig for utviklingen av Nord-Trøndelag. Bredere perspektiv på saker, fokus på mer myke verdier. Oppfylle bedre pressens samfunnsrolle i å presentere og fokusere sakene bredt med bilde- og kildebruk som tar høyde for at verden består av både kvinner og menn.

Trønder Avisa har også skjønt at likestilling lønner seg, flere lesere og bedre avis, Avisa har tatt i bruk "moderne hjelpemidler" ved å få utført kjønnstest og har fulgt opp den.

Wessel sa videre at årets prisvinner får ikke prisen pga styrets sammensetting. Ønsket er at prisen skal være en spore - KLAR TALE - et spark bak til snarlig å åpne for flere kvinner i styret.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no