Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Trafikksikkerhetspris til Verdal kommune

PUBLISERT: 14.12.2017Den siste nordtrønderske trafikksikkerhetsprisen gikk til Verdal kommune.

På bildet f.v Edvard Øfsti (leder i Trafikksikkerhetsutvalget), Pål Sæther Eiden (fylkesordfører), Bjørn Iversen (ordfører i Verdal) og Anne Grete Wold (prosjektleder trafikksikkerhetsplan). 

Prisen ble delt ut på fylkestinget onsdag.

Juryens begrunnelse
Verdal kommune har et aktivt og bredt sammensatt trafikksikkerhetsutvalg. Kommunen har en oppdatert temaplan for trafikksikkerhet. Temaplanen blir fulgt opp blant annet på møter med ressursgruppen (samfunnskontrakt). I tillegg blir kommunale enheter invitert til trafikksikkerhetsutvalget for å orientere om det videre arbeidet i enheten. 

Verdal kommune ble godkjent som trafikksikker kommune 25. november 2016, som den første kommunen i Nord-Trøndelag. Kommunen har utarbeidet en temaplan for økt sykkelbruk. De har utarbeidet gatebruksplan for Verdal by. Verdal kommune har i samarbeid med Statens vegvesen forskuttert og bygd gang/sykkelveg langs fylkesveg på industriområde. Kommunen driver aktivt med trafikkmålinger med måling og dokumentasjon av hastighet og trafikkmengde samt fordeling av «lette/tunge» kjøretøy. Benytter også fartstavle «din hastighet» aktivt for å få redusert hastigheten på konkrete strekninger.

Prisen ble delt ut av fylkesordfører Pål Sæther Eiden og leder i Trafikksikkerhetsutvalget, Edvard Øfsti.  

Kontaktperson: Eiden, Pål SætherNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no