Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Tilgjengelighetsprisen 2012 til Rapp IL

PUBLISERT: 27.11.2012


Overrekkelse til Rapp f.v. Boje Reitan, Jon Rygg og Brit Flægstad, Fylkesordfører Gunnar Viken og leder for RLF Tore Kristiansen

Tilgjengelighetsprisen gikk i år til Rapp idrettslag for Myra nærmiljøanlegg på Frosta. Denne ble delt ut Under KS sin høstkonferanse sist uke.

 Rapp IL f.v. Boje Reitan, Jon Rygg og Brit Flægstad fikk overrekt prisen av fylkesordfører Gunnar Viken. Til høyre leder for RLF Tore Kristiansen.

Det er andre gang denne prisen deles ut, og tilgjengelighetsprisen er en æresbevisning for særlig innsats for å fremme universell utforming ( tilgjengelighet for alle).

Hensikten med prisen er å skape positiv omtale om universell utforming og fremheve arbeidet med likeverd og inkludering.

Juryens begrunnelse:
Vinneren er et godt eksempel på en sosial møteplass som virker inkluderende og fungerer godt for alle, uavhengig av alder, nasjonalitet og funksjonsevne, gjennom hele året.

Myra nærmiljøanlegg er bygd på dugnad i regi av Rapp idrettslag. Idrettslaget har arbeidet systematisk og godt i en årrekke, i samarbeid med flere andre lokale lag og organisasjoner.

Nærmiljøanlegget er åpent for alle, ikke bare medlemmene i Rapp IL.

Det dekker et cirka 10 mål stort område som brukes hele året. Anlegget tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, som ulike former for ballspill, skotthyll, leikeapparater, skøytebane og skiløyper. Og ikke minst er det ei koie som alltid står åpen, og en grillplass med store og romslige benker.

Myra nærmiljøanlegg er et viktig bidrag til god folkehelse og et godt eksempel på at systematisk og bevisst arbeid, bygd på dugnad,  kan gi gode løsninger for alle.

(P.S. Idrettslaget har blitt tildelt spillemidler fra NTFK i 3 omganger: 2002, 2004 og 2007. Totalt 600 000,-)

Det er en stor ære og glede å overrekke prisen til Rapp IL v/ Boye Reitan, Brit Inger Flægstad og Jon Rygg

De mottok diplom, blomst, en liten gave (gryte) og en sjekk på kroner 10 000,- 

Det er Rådet for likestilling og funksjonshemmede som eier prisen og foretar utvelgelsen.
Kontaktperson:Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no