Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Tilgjengelighetspris til Steinkjer Friidrettsklubb

PUBLISERT: 26.11.2015Onsdag mottok Steinkjer friidrettsklubb Tilgjengelighetsprisen 2015 – en pris for god universell utforming.

​I 2013 fikk Steinkjer Friidrettsklubb ideen å gi friidrettstilbud til funksjonshemmede i den nye Friidrettshallen på Campus i Steinkjer. I dag benytter 20-25 ungdommer/voksne seg av tilbudet og mener at klubben er på vei til å lykkes når det gjelder integrering av funksjonshemmede i vanlig friidrett.
Steinkjer Friidrettsklubb, utpeker seg med sitt engasjement innen friidrettstilbud til funksjonshemmede. Idrett og fysisk aktivitet gir folk mulighet til å være en del av et fellesskap, føle tilhørighet og gir mestringsfølelse.
 
Tilbudet Steinkjer Friidrettsklubb gir, benyttes av mange. Spesielt positivt er det at tredjeårs elever ved Steinkjer videregående skole, idrettsfaglinja, deltar som veiledere under treninga.
 
Steinkjer Friidrettsklubb sitt engasjement til å gi friidrettstilbud til funksjonshemmede er prisverdig og er en god kandidat til årets Tilgjengelighetspris, står det i juryens begrunnelse.
 
Randveig Kolberg, Hans Foosnæs og Hildegunn Ramberg Myhr fra Steinkjer friidrettsklubb mottok en sjekk på 10.000 kroner, diplom og blomster.Kontaktperson:Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no