Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Tilgjengelighetspris til Kimen kulturhus

PUBLISERT: 16.11.2016Fylkesordfører Pål Sæther Eiden delte i forrige uke ut fylkeskommunens «Pris for god universell utforming» til Kimen kulturhus i Stjørdal.

Om årets vinner
Kimen blir årets vinner av flere årsaker. Gjennom å ha universell utforming og tilgjengelig på dagsordenen i planleggings- og byggefasen ble det sikret at flest mulig i dag kan benytte og sette pris på kulturbygget.
Viktige hensyn er ivaretatt med hensyn til tilgjengelighet for alle. Her kan nevnes:

- Teleslynge i informasjon, kinosaler og konsertsaler
- Parkeringskjeller med 16 handicapplasser og heis direkte inn i kulturhuset
- Handicapplasser i de tre kinosalene, storsalen og i de øvrige konsertsalene
- Stellerom for voksne

Om prisen
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag deler hvert år ut «Pris for god universell utforming». Prisen deles ut til noen som har gjort en stor innsats for å bedre funksjonshemmedes livsvilkår.

Tilgjengelighetsprisen er med på å skape positiv omtale om universell utforming og arbeidet med likeverd og inkludering. Universell utforming forutsetter likeverdighet, og det å planlegge for tilgjengelighet er å gi rom til alle.
Det heter i statuttene at Tilgjengelighetsprisen skal gis til en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på en annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.Kontaktperson: Pedersen, Tove HellandNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no