Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Svekker fylkenes muskler

PUBLISERT: 12.10.2017Regjeringen svekker de nye fylkenes mulighet til å drive samfunnsutvikling, mener fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag.

​Hun konstaterer at distriktene og Trøndelag taper på flere områder i regjeringens forslag til statsbudsjett.

- I regionreformen er det pekt på at fylkene skal fylle rollen som samfunnsutvikler. Men den jobben kan vi ikke gjøre uten verktøy, og jeg er derfor forundret over at regjeringen igjen reduserer distriktspolitiske virkemidler, sier Mevassvik.

Det er særlig på to områder der reduksjonen er dramatisk;

• Regionale utviklingsmidler for Trøndelag reduseres med 24 prosent. Fra 133 millioner kroner i 2017 til 100 millioner kroner i 2018

• De nasjonale bredbåndsmidlene halveres fra 138 til 69,7 millioner kroner. Nord-Trøndelag fikk alene 26,1 millioner kroner av denne potten i 2017.

- Dette er ordninger som er svært viktig for næringsutviklingen i Trøndelag, og som gir gode resultater, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling.

Fylkesrådsleder Mevassvik er også skuffet over at regjeringen ikke bevilger penger til elektrifisering av Trønderbanen, og at fylkene heller ikke denne gangen får penger til å hente inn etterslepet på fylkesvegene.

- Men det er bar at de planlagte prosjektene på E6 går videre som planlagt, sier Mevassvik.

Trøndelag fylkeskommune ser ut til å få rundt 20 millioner kroner mindre enn forventet. Dette skyldes blant annet at regjeringen reduserer veksten i frie inntekter.
Kontaktperson: Mevassvik, Anne MaritNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no