Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Regionale tilskuddsordninger 2012

PUBLISERT: 26.01.2012Frister for regionale tilskuddsordninger for 2012.

Kulturaktivitet i regi av de frivillige regionale organisasjonene
Søknadsinstans: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kulturavdelinga,
Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Søknadsfrist: 1. mars

Flerkulturell frivillig virksomhet i lokalsamfunn
Statsbudsjettet, kap. 651 post 71
Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og organisasjoner/aktiviteter som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.
Søknadsinstans: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kulturavdelinga,
Fylkets Hus, 7735 Steinkjer
Søknadsfrist: 1. mars

Musikkformål
Tilskudd fordeles av Nord-Trøndelag musikkråd.
Søknadsinstans: Nord-Trøndelag musikkråd, Jakob Weidemannsgt. 9,
7713 Steinkjer, tlf. 95764799
Informasjon og søknadsskjema: www.musikk.no/nord-trondelag
Søknadsfrist: 15. mars

Funksjonshemmedes organisasjoner
Driftstilskudd fordeles i samarbeid med Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Søknadsinstans: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer. Tlf.: 74111042
Søknadsfrist: 1. april

Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på www.ntfk.no
Kontaktperson:Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no