Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Regionale tilskuddsordninger 2017 - Dåarjoeøørnegh 2017

PUBLISERT: 08.02.2017Kulturaktivitet i regi av de frivillige regionale organisasjonene.

Ordningen gjelder for regionale kulturtiltak, aktivitetsstøtte og lokale pionerprosjekt.
Søknadsfrist: 1. mars
 
Funksjonshemmedes organisasjoner Driftstilskudd fordeles i samarbeid med Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Informasjon: tlf. 74 11 36 00.
Søknadsfrist: 1. april.
 
Musikkformål Tilskudd fordeles av Nord-Trøndelag musikkråd.
Informasjon og søknadsskjema:
www.musikk.no/nord-trondelag, tlf. 957 30 869 Søknadsinstans: Nord-Trøndelag musikkråd c/o Festiviteten, Postboks 130, 7601 Levanger.
Søknadsfrist: 1. april.
 
Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du på www.ntfk.no - støtteordninger.
 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2560, 7735 Steinkjer.Kontaktperson:  Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no