Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Rapport om Landbruksdirektoratet til Steinkjer

PUBLISERT: 05.07.2017Trøndelag forskning og utvikling har sett på mulighetene ved en flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.

​TFoU-rapporten som slippes i dag har tatt for seg mulighetene for en flytting av landbruksdirektoratet fra Oslo til Steinkjer. Oppdragsgiver for rapporten er Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Bakgrunn

Fellesnemnda i Trøndelag har stilt seg bak plasseringen av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. I tillegg har alle ordførerne i begge trøndelagsfylkene skrevet under på et opprop der de gir sin støtte til flytting av direktoratet fra Oslo til Steinkjer. Etter sommerferien blir det klart hvor Regjeringen vil flytte direktoratet, men Trøndelag er pekt på som en mulig ny plassering for direktoratet.
Steinkjer er landets nest største landbrukskommune og er også administrasjonssenteret i nye Trøndelag fylkeskommune. Flere andre regionale virksomheter har også, eller kommer også til å ha, hovedsete i Steinkjer.

Rapporten

Forskerne konkluderer med at Steinkjer vil være en gunstig plassering av Landbruksdirektoratet ved utflytting fra Oslo.

Les hele rapporten her.
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no