Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Ny partnerskapsavtale for karriereveiledning

PUBLISERT: 28.06.2010NHO og LO meldte sin interesse for å bidra til økt satsing innen karriereveiledning og er nå innlemmet i partnerskapet mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, NAV og KS.


Karrieresenteret i Nord-Trøndelag, som har avdelinger i Namsos og Verdal, gir gratis karriereveiledning til voksne og til bedrifter i omstilling. Nordtrønderne har tatt i mot tilbudet med åpne armer.

Det gjennomført 290 veiledninger av voksne i perioden september 2009 til mai 2010. Det er brukere fra 18 av fylkets 24 kommuner, men de fleste kommer fra Namsos, Verdal og Levanger.  Det kommer brukere i alle aldre, men de fleste er i slutten av 30 årene / begynnelsen av førtiårene.

Ny partnerskapsavtale for karriereveiledning

Representanter for primærorganisasjonene signerer partnerskapsavtale om styrket karriereveiledning og drift av regionalt karrieresenter. Nord-Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for videregående opplæring: Åse Bergene, NAV Nord-Trøndelag: Jostein Solberg, KS Nord-Trøndelag: Einar Jakobsen
LO Nord-Trøndelag: Kristine Svendsen.
NHO Trøndelag var ikke tilstede da bilde ble tatt.


Vil beholde eller skifte jobb

Brukerne oppgir ulike årsaker for hvorfor de kontakter karrieresenteret. Det er arbeidstakere som ønsker kvalifisering for å beholde, eller skifte jobb. Noen brukere må skifte arbeid på grunn av helseproblemer eller omstilling i arbeidslivet. En del unge voksne søker bistand i forbindelse med utdanningsvalg og / eller overgang fra utdanning til jobb. Det er også en del brukere som er som mangler utdanning/ ikke fullført videregående opplæring og som søker veiledning for å få innsikt i de muligheter som finnes.

I tillegg til individuelle veiledningssamtaler har senteret gitt orientering om karrieremuligheter, utdannings- og jobbsøking på lærlingesamlinger, til arbeidssøkende og til bedrifter i omstilling.

Økt kompetanse innen karriereveiledning
Senteret har i samarbeid med kommuner, NAV og næringsliv gjennomført flere kompetanseutviklingstiltak med hensikt om å øke veilederkompetansen hos alle som arbeider med karriereveiledning.

Med partene i arbeidslivet som aktive aktører i partnerskap for karriereveiledning, gis mulighet til å koordinere innsatsen i karriereveiledningsarbeidet ytterligere for å nå utdanningspolitiske- og arbeidsmarkedspolitisk målsettinger om flere i utdanning og arbeid.
Kontaktperson: Pedersen, LisbethNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no