Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Nye kapitler på sørsamisk

PUBLISERT: 20.03.2017


Illustrasjonsbilde. Fra Tråante 2017.

Det er lagt ut 4 nye kapitler i sørsamisk digitale læremidler for faget sørsamisk som 1. språk for elever i videregående skole.

​Temaene er «Argumentasjon», «Saktekster», «Sammensatte tekster» og «Lyrikk». Her er det ulike læringsressurser som læringsstier, tekster og arbeidsoppgaver.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Grong videregående skole og Aajege/Røros videregående skole. Følg med på NDLA: http://ndla.no/nb/node/170664?fag="126960

Dellie 4 orre kapihtelh luejhteme, åarjelsaemien digitaalelearoevierhtesne, voestes gieline learoehkidie jåarhkeskuvlese. Dah aamhtesh leah «argumentasjovne», «aamhtese-tjaalegh», “aktie-bïejeme tjaalegh» jïh «lyrihke».
 


Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no