Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Nominer nyskapere til Hans Barliens gründerpris

PUBLISERT: 03.05.2017


Knut Høyhjelles illustrasjon fra "Eventyret om Overhalla"

Fylkesrådslederens ide om en gründerpris i overhallingen Hans Barliens navn har sett dagens lys. Nå håper vi det kommer inn forslag på gode kandidater.

​Om prisen:
Hans Barliens gründerpris er etablert for å gi honnør til nyskaping og igangsetting. Prisen består av et (pengebeløp), heder og ære. Den skal tildeles personer (eller grupper) som har gjort en særlig innsats i eget lokalsamfunn, en organisasjon eller bedrift i Namdalen.
 
- Honnør til nyskaping!
Prisen skal stimulere til nyskaping og bidra til økt annerkjennelse av innovativ virksomhet.
Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for omstilling og nyskaping. Vellykkede gründere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Namdalen.

Kriterier for tildeling:
•Mottakeren skal være en person/bedrift som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, kommune eller region
•Innsatsen skal være framtidsrettet, nyskapende og ha ført til utvikling
•Innsatsen skal inspirere til annen nyskaping
•Innsatsen skal motivere andre
•Innsatsen skal være bærekraftig i miljømessig forstand
•Mottakeren skal ha vist vilje og evne til å skape arbeidsplasser i regionen

Bakgrunn:
 På Fylkestinget i Overhalla i juni 2016 tok fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik initiativet til å etablere en gründerpris i Hans Barliens ånd og navn. Hennes forslag har blitt en realitet og den første Hans Barliens gründerpris blir utdelt i 2017. Overhalla kommune ved ordfører har sekretariat for prisen i samarbeid med Grong Sparebank.
 
Juryen for 2017 består av:
•Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder
•Jon Håvard Solum, banksjef
•Ulrik Hammervold, direktør Innovasjon Norge Nord-Trøndelag
•Trude Parnas, fabrikksjef ved Pharmaq
•Per Olav Tyldum, ordfører i Overhalla
 
Nominer kandidater her.Kontaktperson: Mevassvik, Anne MaritNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no