Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Namdalens eldste administrasjonssenter for fisk fredes

PUBLISERT: 16.12.2015Hovedhuset på Kvalfjord i Vikna blir fredet. – Fisk har bestandig vært viktig for Ytre Namdal. Nå berger vi noe av arvesølvet i historia om denne viktige næringa, sier fylkesråd Terje Sørvik.

​Sørvik er svært glad for at fylkeskommunen nå kan legge fram et grundig forslag til hvordan fredninga kan gjennomføres, samt formålet med fredninga.

- Saken er lagt ut til høring, vi ønsker innspill av alle slag for å sikre hovedhuset på best mulig måte for ettertida, sier fylkesråd for miljø og regional utvikling, Terje Sørvik.
Høringsfristen er satt til 10. februar.

Bygd og by
Helt fra slutten av 1600-tallet har det vært omsatt fisk fra Kvalfjord. Den tids fiskehandlere, utliggerborgerne, hadde handelsavtaler med borgerskapet i Trondheim og sørga for at fiskerne i distriktet fikk levert fisk dit. Impulsene fra flere hundre års samhandling med byen viser seg i bygningene på Kvalfjord. Innvendig dekor som lister, tapeter og ovner signaliserer bymoten, men selve huset er bygd i tråd med lokal tradisjon: Det er bygd etappevis og har mye gjenbruk.

– I tillegg har det vært garveri, gjestgiveri, brenneri og kornmagasin der. Et litt artig eksempel på betydninga til Kvalfjord er jo at Lydia Pauline Skjoldager derfra er skrevet inn i «Trua og Saltet». Dermed har Kvalfjord vært viktig på mange vis, sier Sørvik.

Kunnskap og opplevelse
Fredningsarbeidet kom i stand etter at riksantikvar Jørn Holme besøkte gården i 2013. Han ba fylkeskommunen om å se på mulighetene for å ta vare på Kvalfjord. Forslaget som nå er lagt fram skal behandles av kommunestyret i Vikna og i fylkesrådet før det sendes over til Riksantikvaren for vedtak.

– Kvalfjord er en utmerket kilde til både kunnskap og opplevelse. Og det er naturlig å se det i sammenheng med den opplevelsesbaserte turismen vår som tematiserer fiskerihistoria. Det er også ei investering i en kulturell infrastruktur som kan utnyttes næringsmessig, sier fylkesråd Sørvik.

Han er opptatt av at fredninga har flere funksjoner.

–Fra før av tar vi vare på Nordøyan og Sør-Gjæslingan. Når Kvalfjord kommer med, får vi et komplett bilde. Det er viktig for Ytre Namdal og Trøndelag. Samtidig er det verd å merke seg at ei fredning betyr at Kvalfjord er så viktig at det har nasjonal verdi. Derfor verken kan, eller vil vi miste det, sier Terje Sørvik.

Dokumenter:
Fredningsbestemmelser
Bygningshistorisk dokumentasjon
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no