Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Nyheter

 Kollektivtransport avgjort i Meråker

PUBLISERT: 24.05.2017Nord-Trøndelag fylkeskommune har tildelt kontrakten for kollektivtransport med buss i Stjørdal og Meråker til Nettbuss AS.

Kontrakten har en beregnet verdi på ca. 30 millioner kroner per år. Klagefristen er satt til 2. juni 2017. Ut fra planlagt produksjon gir det en prisøkning på ca. 3 % sammenlignet med dagens kostnad. Vinneren hadde den laveste prisen, noe som var avgjørende for utfallet av tildelingen. Avtalen vil signeres i juni 2017.
 
Med en minimal prisøkning får ordinære passasjerer og skoleelever i Stjørdal-Meråker et kollektivtilbud med:
- Universelt utformede busser (f.eks. heis eller rampe, lyd/tekstinformasjon av holdeplasser)
- Alle bussene vil kjøre på miljøvennlig HVO (Syntetisk diesel, Hydrogenert Vegetabilsk Olje)
- Enhetlig utvendig profilering av bussene (profilering ikke helt avklart grunnet fylkessammenslåingen)
- Trådløst internett (WiFi) i alle bussene
- USB uttak i alle busser for lading av mindre elektronisk utstyr, fra en til fire uttak i brukte busser/minibusser og ved de fleste sitteplassene i nye busser (eks. Stjørdal-Meråker/Storlien)
 
Kontrakten inkluderer persontransport med buss i Stjørdal - Meråker og omfatter stam-/regionlinjer, bylinjer, lokal/skolelinjer og bestillingstransport for å utnytte ledig kapasitet. Kontrakten vil ha en varighet fra 1.7.2018 og løper frem til ca. 15.8.2021.
 
Konkurransen stod til slutt mellom Boreal Buss AS (tilbud ca. 34,1 mill.kr.) og Nettbuss AS (tilbud ca. 30,1 mill.kr.). Trønderbilene AS og Nobina Norge AS var også kvalifisert til å inngi tilbud, men valgte å ikke inngi et sluttilbud. Bakgrunnen for at Nobina og Trønderbilene ikke leverte tilbud var, ifølge selskapene selv, bl.a. hvor de geografisk har sin primære virksomhet, og at kravene som ble satt var kostnadskrevende.
 
I evalueringen ble tilbudene vurdert ut fra fire kategorier med ulik vekting; 70 % pris, 10 % bussmateriell, 10 % gjennomføring og 10 % miljø. Nettbuss ble vurdert som best i alle kategoriene. Boreal var like bak med unntak for pris.
 Kontaktperson: Skrattalsrud, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no